BLOG

Otizmi Tetikleyen Faktörler

Otizm bir tür gelişim bozukluğu olarak bilinir. Otizmde sosyal becerilerin gelişiminde gerilik görülür. Bu nedenle otizmli hastalar sosyal hayata adapte olmakta güçlük çekmektedir.

Daha Fazla
Otizm Neden Olur?

Otizmin neden olduğu henüz tam olarak anlaşılamasa da birden fazla etkenin otizme neden olduğu bilinmektedir. Nörolojik ve gelişimsel bir bozukluk olan otizmin oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu düşünülür.

Daha Fazla
Atipik Otizm Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Dil ve konuşmada gecikmeler, sözlü ifade ve beden dili ifadesinde güçlükler, zaman planlaması güçlükleri, tat, ses, koku, görme ve dokunmaya karşı artan ya da azalan hassasiyetler, tekrarlayan takıntılı davranışlar, soyut kavramları anlamada zorluklar, kaygı, fiziksel koordinasyon problemleri ve kas yoğunluğunda düşüklük gibi sorunlar atipik otizm belirtileri olarak gösterilebilir.

Daha Fazla
Otizmlilere Kimler Eğitim Verebilir?

Otizm spektrum bozukluğu tanılı öğrenciler yalnızca Türkiye’de değil dünyanın hemen her yerinde, özel eğitim çabalarından en az yararlanan özel gereksinimli öğrenci grubunu oluşturmaktadır.

Daha Fazla
Otizm ile ilgili sıkça sorulan sorular

Hafif vakalar da tabloya eklendiğinde otizm her 110 çocuktan birinde görülmektedir. Akrabalarda otizm görülme riski, diğer çocuklara oranla daha fazla olabilir.

Daha Fazla
Otizm Spektrum Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Otizm spektrum bozukluğu için kesin bir tedavi yoktur. Aynı zamanda Otizm Spektrum bozukluğuna sahip bütün bireylerin hepsine uyan tek bir tedavi de yoktur.

Daha Fazla
Otizmin Tanısı Nasıl Konur?

Tanı koyabilecek kişiler, yalnızca konunun uzmanı olan doktorlardır. Otizmli çocukların dış görünümleri diğer çocuklardan farklı değildir; ancak, davranışları farklıdır.

Daha Fazla
Otizm Spektrum Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Bazı çocuklar erken bebeklik döneminde göz temasından kaçınma, isimlerine yanıt vermeme ya da bakımlarını sağlayan kişilere karşı kayıtsızlık gibi otizm spektrum bozukluğunun ilk belirtilerini gösterebilir.

Daha Fazla
Otizm Spektrum Bozukluğunda Kullanılan Tedavi Seçenekleri

Otizm spektrum bozukluğunda kullanılan tedavi seçenekleri: Otizm spektrum bozukluğunda kullanılan bazı tedavi seçenekleri şunlardır...

Daha Fazla
Otizm Spektrum Bozukluğunun Nedenleri

Otizm spektrum bozukluğunun bilinen tek bir nedeni yoktur. Hem çevre faktörlerinin hem de genetik faktörlerin farklı roller oynadığı öne sürülmektedir

Daha Fazla
Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu veya kısa adıyla OSB, bir bireyin beyninin gelişiminde başkalarını nasıl algıladığını ve onlarla nasıl sosyalleştiğini etkileyen, bu nedenle de sosyal etkileşim ve iletişimde sorunlara sebep olan bir tıbbi durumdur.

Daha Fazla
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Nasıl Konulur?

Bütün bebekler kendi hızlarında ve kendi programlarına uygun olan bir şekilde gelişmektedirler. Fakat otizm spektrum bozukluğu bulunan çocukların gelişimin belirtilerinde genellikle 2 yaşına gelmeden önce bazı belirtiler görülmeye başlanır.

Daha Fazla
Bipolar Bozukluk Tedavi ve Tanı Dönemi

Bipolar bozukluk rahatsızlığında tanı, genellikle aile hikayesinin alınmasının ardından klinik izlenimi ile konulabilir. İlk atağın türü bipolar bozukluğu belirleyici nedenlerin başında yer almaktadır.

Daha Fazla
Bipolar Bozukluk Nedir?

Diğer adıyla manik-depresif bozukluk olan bipolar bozukluk kişinin ruh hali, konsantrasyonu, günlük yapılan aktivitelerini yerine getirme becerisini ve enerjisini etkileyen bir psikolojijk-psikiyatrik bir rahatsızlıktır denilebilir.

Daha Fazla
Sınıfta DEHB Nedir ?

(Ne Değildir) . Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi (DEHB) olan birçok çocuk, okul çağına gelmeden önce bozukluğun belirtilerini gösterir.

Daha Fazla
Okul Öncesi Çocuklarda Problem Davranışlar

Yıkıcı davranış sorunları nedeniyle destek alan çocukların çoğu okul çağındadır. Sınıfta yaramazlık yapıyor, öğretmenlerin talimatlarını görmezden geliyor

Daha Fazla
Ebeveynler için DEHB Rehberi

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklar, görevlere konsantre olmayı, dikkat etmeyi, hareketsiz durmayı ve dürtüsel davranışı kontrol etmeyi alışılmadık derecede zor bulurlar

Daha Fazla
Duyusal işleme Sorunları

Ebeveynler genellikle çocukların ilk olarak yürümeye başladığı yıllarda gürültüye, ışığa, giyilen ayakkabılara ve rahatsız edici giysilere alışılmadık bir şekilde bir nefret ettiğini fark ederler.

Daha Fazla
Disleksiyi Anlamak

Çocukların her biri kendi hızlarında öğrenir ve gelişir. Çocukların bir noktada okumayı zor bulması yaygındır.

Daha Fazla
Çocukların Sakinleşmesine Nasıl Yardım Edilir?

Çocukların duygularını düzenlemelerine ve patlayıcı davranışlardan kaçınmalarına yardımcı olma teknikleri

Daha Fazla
Ayrılık Kaygısı Nedir ?

Ayrılık kaygısını tedavi etmenin bir diğer önemli bileşeni de ebeveyn eğitimidir. Çocukları endişelerinden kurtarmak isteyen ebeveynler, istemeden o endişeleri güçlendiriyor olabilir.

Daha Fazla
Yeme Bozuklukları ve Obsesif Kompulsif Bozukluk

Her iki durumda da görülen bir kişilik özelliği aşırı mükemmeliyetçiliktir. Anoreksiya veya OKB'den muzdaripseniz, yaptığınız her hata veya sıra dışı olan her küçük şey için acı çekebilirsiniz. Düşünce kalıplarınız tekrarlayıcı ve müdahalecidir.

Daha Fazla
Otizim spektrum bozukluğunun temelleri

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), iki olağandışı davranış türü ile işaretlenen gelişimsel bir bozukluktur: iletişim ve sosyal etkileşimdeki eksiklikler ve sınırlı veya tekrarlayan davranışlar.

Daha Fazla
Depresyon Tedavisi

Depresyon tedavisi görmek ürkütücü olabilir. Genellikle depresyonun kendisi yoluna girer. Depresyonda olan bir çocuk bunalmış, yorgun ve umutsuz hissedebilir. Ayrıca, hissettikleri için haksız bir şekilde kendisini veya içinde bulunduğu koşulları suçluyor olabilir.

Daha Fazla
Okul Öncesi Çocuklarda Problem Davranışı

Yıkıcı davranış sorunları nedeniyle tedavi edilen çocukların çoğu okul çağındadır. Sınıfta yaramazlık yapıyor, öğretmenlerin talimatlarını görmezden geliyor, karşı çıkıyorlar ya da diğer çocuklara karşı çok saldırgan davranıyorlar.

Daha Fazla
Çocuklarla İletişimin Sırları

Birkaç bölüm halinde yayınlayacağımız ''Çocuklarla İletişimin Sırları'' adlı yazımız özellikle ebeveynlere, öğretmenlere ve çocuklarla iletişim içerisinde olan herkese yöneliktir. Aşağıdaki örnekler çocuklarla daha sağlıklı ve etkili iletişimin ipuçlarını verir.

Daha Fazla